Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Disk Herniasyonlar

Disk Herniasyonlar

Disk Herniasyonlar

Disk Herniasyonları (Bel ve Boyun Fıtıkları): Tanı, Nedenler ve Tedavi Seçenekleri

Tanım: Omurga, toplamda 33 adet omurdan oluşur ve bu omurlar bölgelere göre isimlendirilir. Birinci ve ikinci servikal omurlar hariç, diğer omurlar arasında intervertebral disk adı verilen yapılarla ayrılmaktadır. Bu diskler, omurlar arası hareketi sağlamak, yükleri dağıtmak ve omurga üzerine binen baskıları absorbe etmek gibi kritik görevlere sahiptir. Disklerde meydana gelen hasarlar ve dejeneratif değişiklikler, özellikle bel ve boyun bölgelerinde fıtık oluşumuna yol açabilir.

Belirtiler: Hastaların en sık şikayet ettiği semptom, ağrıdır. Fıtığın konumuna bağlı olarak, ağrının yerleşimi de değişkenlik gösterebilir. Lomber bölge fıtıklarında ağrı, genellikle belden ziyade bacaklarda daha şiddetlidir. Boyun bölgesindeki fıtıklarda ise, hastalar genellikle boyun ağrısı, hareket kısıtlılığı ve yatma güçlüğü gibi semptomlardan bahseder.

Risk Faktörleri: Disk fıtığı riskini artıran faktörler arasında aşırı kilo, sürekli ağır yük kaldırma, genetik yatkınlık ve sigara kullanımı bulunmaktadır.

Nedenler: Aşırı yüklenme, omurga deformiteleri (örn. skolyoz) ve travmalar, diskler üzerinde baskı oluşturarak hasara yol açabilir.

Tanı: Disk herniasyonunun tanısı, klinik muayene ve radyolojik incelemeler (örneğin, MRG) ile konulabilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Bel ve boyun fıtığı, ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabileceği için, bireylerin günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Erken tanı ve tedavi, hastanın yaşam kalitesini korumak ve iyileştirmek için kritiktir. Hekim önerisiyle uygulanan fizik tedavi programları, ağrıyı hafifletme, hareket kısıtlılığını aşma ve fiziksel fonksiyonları geri kazanma amacı taşır.

Şazimet Kübra Akın