Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon: Serebral Palsi, Tortikollis, Brakiyal Pleksus ve Spina Bifida

Pediatrik rehabilitasyon, çocukların çeşitli sağlık sorunları ve rahatsızlıkları üzerindeki etkilerini azaltmayı ve en iyi yaşam kalitesini sürdürmeyi hedefler. Serebral palsi, tortikollis, brakiyal pleksus yaralanmaları ve spina bifida gibi durumlar, pediatrik rehabilitasyonun önemli uygulama alanlarıdır.

Serebral Palsi

Serebral palsi, doğumdan önce, doğum sırasında veya erken çocukluk döneminde beyinde oluşan bir hasar sonucu motor fonksiyonların kalıcı bozulmasıdır. Pediatrik rehabilitasyon, çocukların kas kontrolünü ve koordinasyonunu geliştirmeyi, ağrıyı yönetmeyi ve bağımsız yaşam becerilerini teşvik etmeyi hedefler. Fizik tedavi, mesleki tedavi ve konuşma terapisi genellikle bu çocukların tedavi planlarının bir parçasıdır.

Tortikollis

Tortikollis, genellikle doğumda veya doğumdan kısa bir süre sonra gelişen, çocuğun başının bir tarafa eğilmesine neden olan bir durumdur. Fizik tedavi, baş pozisyonunu düzeltmeyi ve boyun kaslarını güçlendirmeyi hedefler. Egzersizler ve manuel terapi, bu çocukların tedavi programlarının önemli bir parçasıdır.

Brakiyal Pleksus Yaralanmaları

Brakiyal pleksus, omuz ve kol boyunca sinirlerin bir ağıdır ve doğum sırasında zarar görebilir. Bu durum, kolu ve eli hareket ettirme yeteneğinde bozulmalara yol açabilir. Fizik tedavi ve mesleki tedavi, çocukların kollarının ve ellerinin fonksiyonunu iyileştirmeyi ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Spina Bifida

Spina bifida, omurga ve omuriliğin doğuştan bir kusurudur ve genellikle ciddi motor ve duyusal bozulmalara yol açar. Pediatrik rehabilitasyon, bu çocukların hareketliliğini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanır. Fizik tedavi, mesleki terapi ve genellikle psikolojik destek, bu çocukların tedavi planlarının bir parçasıdır.

Pediatrik rehabilitasyon, çocukların çeşitli sağlık durumlarının ve rahatsızlıklarının etkilerini azaltmaya ve onların en iyi yaşam kalitesini sürdürmeye yardımcı olur